Monday, July 16, 2007

52. ఎగ్జిబిషన్

ప్రతి సంవత్సరం భర్తతో ఎగ్జిబిషన్ కి వెళ్ళె అలవాటున్న భార్య, ఆ సంవత్సరం భర్త కాంపుకు వెళ్ళడముతో, ప్రేమతో వుత్తరం వ్రాసింది...

ప్రియ మైన శ్రీవారికి,

మీకు గుర్తుందా?....2000 సంవత్సరములో మీరు నేను మొదటి సారిగా విజయవాడ ఎగ్జిబిషన్లో మొదటి చూపులు చూపులు చూసుకున్నాము..

తొలిసారి మిమ్మల్ని చూసింది మొదలు, కలిగాయి యదలో ఎన్నేన్నో కలలు..కానీ స్నేహితుల ముందు చులకన కావడము ఇష్టం లేక...ఎవరీ పోకిరీ అని అన్నాను...మిమ్మల్ని పోకిరీ అన్నదానికి..నామనస్సు ఎంత బాధ పడిందో నాకు తెలుసు..

తుపాకీతో బెలూన్లను నేను కాల్చడానికి ప్రయత్నిస్తున్నప్పుడు మీరు వచ్చి మాట్లాడానికి ప్రయత్నము చేస్తే.. మీరు తడబడుతూ మాట్లాడడము చూసి మీకు నత్తేమో అని కొంచెము సేపు షాక్ అయ్యాను...తరువాత మీరు మామూలుగా మాట్లాడడము చూసి..ఊపిరి పీల్చుకున్నాను... కానీ మీ నత్తి మీద నా స్నేహితులు జోకులు వేస్తుంటే ఎంత కోపంవచ్చిందో..ఆ ఎత్తుపళ్ళ రోజా తో తగువు కూడా పెట్టుకున్నాను. ఇప్పటికీ కాఫీ పొడికి కోసం ఇంటికి వచ్చినా నిడుకుంది అనే చెబుతున్నాను.

స్టీలు గిన్నెల కొట్టు దగ్గర నేను కాలు తడబడి మీ మీద పడటము, మీరు చిరునవ్వుతో నన్ను మీ హృదయానికి హత్తుకోవటము..ఆ పారవశ్యములో మీరు నన్ను ప్రేమిస్తున్నాని చెబితే నేనుకూడా అని చెప్పటము..ఇంకా నిన్ననే జరిగినట్లు ఉంది...

జయింటు వీలు ఎక్కుదాము అని మీరంటే., అమ్మో నాకు భయము అని చెప్పటము (ధీరులైన మీరు దగ్గర ఉండగా) నాకు ఈరోజుకు కూడా సిగ్గెస్తోంది..మీకు ఇష్టమైన ఆ జయింటు వీలు నాకోసం ఎక్కకుండా త్యాగం చేసినందుకు..చాలా ముచట వేసింది.

ప్రతి సంవత్సరము ఆ అనుభూతులను మీతో ఎగ్జిబిషన్లో పంచుకుంటుంటే నా ఆనందం చెప్పనలవి కాదు...ఇప్పుడుకూడా ఎగ్జిబిషన్ వచ్చింది...ఎంతతొందరగా వస్తే అంత ఆనందము గా ఉంటుంది...

ఇట్లు
మీ పాద దాసి
రాధ.జవాబు:

రాధకి,

ఎగ్జిబిషన్ కి రావటం కుదరదు...ఎగ్జిబిషన్ వలన ఎన్ని నష్టాలు ఉంటాయో తెలుసుకున్నాను...ఐనా ఎప్పుడు పాత కొట్లు, అదే జైంట్ వీలు ఉంటాయి...ఎగ్జిబిషనంటే చిరాకు, ఏవగింపు కలిగాయి, కాన నేను రాను..

గోపాళం
రచన : శ్రీ రమణ, రంగుల రాట్నం , నవోదయ పబ్లిషర్సు
స్వేచ్చానువాదం : అనీల్ చీమలమఱ్ఱి

(రచయితకు, పబ్లిషర్సు కు క్షమాపణలతో)

Wednesday, June 20, 2007

51.

ఇది నా 51 వ టపా....ఇంతకాలము నా సుత్తిని భరించిన వారికి, అభిప్రాయములు వ్రాసిన వారికి, వ్రాయని వారికి ధన్యవాదములు...

జ్యోతిగారికి..(ఈమధ్య, ఈమె చాలా మంచి పనులు చేసి, గోప్ప పేరుతెచ్చుకొంటోంది.. అందరూ ఈమెనే పొగుడుతున్నారు...ఏం..మేమేమి చేయటం లేదా..అంతా విడ్డురం కాకపోతె...ఏమిటో..)నేను సర్వదా ఋణపడి ఉన్నాను...తన ప్రోద్బలము, సహాయములే లేకపోతె..50 జోకులు వ్రాసేవాడిని కాదేమో...

జ్యోతీ గారు...ధన్యవాదములండీ....పైన వ్రాసింది (అదే బ్రాకెట్టులో వ్రాసింది) సరదాకే...

మరొక్కసారి అందరికీ ధన్యవాదములు..కృతజ్ఞ్తలు..


*****************************************************
వెంగళప్ప ఒక రేడియో షాపు వాడితో గొడవ పడుతున్నాడు.

వెంగళప్ప: నువ్వు నన్ను మోసం చేశావు...

షాపువాడు: లేదు సార్..! మీకు మంచి రేడియోనే ఇచ్చాను..

వెంగళప్ప: దీనిమీద "Made in Japan" అని రాసుంది...కానీ ఆన్ చేస్తే "All India Radio" అని అంటుంది...నేనేమన్నా తిక్కవాడిననుకొన్నావా?
*****************************************************

50.

వెంకట్రావు, తన అందమైన భార్యతో కారు వెనుక సీటులో కూర్చున్నాడు...డ్రైవరు, తన ముందున్న రియర్ వ్యూ అద్దాన్ని..కొంచెం సర్దుకొనేటప్ప్టికి..వెంకట్రావు కి కోపం వచ్చి...అంటాడు.

"నా భార్యనే అద్దంలో చూస్తావా...నువ్వు నడపక్కరలేదు...నేనే నడుపుకొంటాను...నువ్వు వెనక్కి వచ్చి కూర్చో"...

**********************************************************
ఇంటర్వ్యూలో..

అధికారి: మోటారు ఎలా స్టార్ట్ అవుతుంది?వెంగళప్ప: డుర్ర్..డుర్ర్..డుర్ర్ర్ర్ర్ర్ర్ర్ర్ర్ర్..డుగుడుగుడుగు..

అధికారి: ఆపు..(కోపంగా)

వెంగళప్ప:డుగుడుగుడుగు...డుగు..డుగు..డు..గు..డు..గు

49. 500 సంవత్సరాల పురాతనమైనది

మ్యూజియం అధికారి: సుబ్బారావ్.. నువ్వు పగలగొట్టినది..500 సంవత్సరాల పురాతనమైనది..

సుబ్బారావు: హమ్మయ్యా...నేనింకా కొత్తదేమో అని భయపడ్డాను..తెలుసా..

48. లేడీ డాక్టర్ - వెంగళప్ప

లేడీ డాక్టర్: ఏమయ్యా, నీకు బుద్ధి లేదా..ఎందుకు రోజూ పొద్దునే క్లీనిక్ ముందు నిలబడి ఆడవారిని అలా చూస్తూఉంటావు?

వెంగళప్ప: మీరే కదా డాక్టర్, బయట బోర్డు పెట్టింది.."ఆడవారిని చూసే సమయం ఉద 9 గంటల నుండి 10గంటల వరకు" అని

Wednesday, June 13, 2007

తాజ్‌మహల్ - ప్రేమ

అమ్మాయి: నువ్వు నన్ను ఎంత ప్రేమిస్తున్నావు?

అబ్బాయి: షాజహాన్, ముంతాజ్‌ను ప్రేమించినంత!

అమ్మాయి: మరి నాకు తాజ్‌మహల్ ఎప్పుడు కట్టిస్తున్నావు?

అబ్బాయి: ఆల్రెడీ స్థలం కొన్నాను...నువ్వు ఎప్పుడు చస్తావా అని ఎదురు చూస్తున్నాను.

దేవలోకం లో IVRS(Interactive Voice Responsive System)

దేవలోకంలో IVRS పెడితే ఎలా ఉంటుందో ఒక్కసారి ఊహించుకోండి.
***********************************************************

మీరు ఎప్పుడైనా భగవంతుణ్ణి ప్రార్దించారనుకోండి...అప్పుడు....

నమస్కారము..దేవలోకమును తలచుకున్నందుకు..ధన్యవాదములు

మీరు

వినాయకుడు గారి తో మాట్లాడలనుకొంటే...1 నొక్కండి.

శివుడు గారిని తో మాట్లాడలనుకొంటే...2 నొక్కండి.

కృష్ణుడు గారిని తో మాట్లాడలనుకొంటే...3 నొక్కండి.
(పొరపాటున 3 నొక్కిటే...వచ్చే జవాబు - క్షమించండి...ప్రస్తుతము వారు గోపికలతో బిజీగా ఉన్నారు...తరువాత సంప్రదించండి)

మిగతా దేవుళ్ళు / దేవతల లిస్టు కొరకు - 4 డైలు చేయండి.

రంభ, ఊర్వశి, మేనకల కోసము - 5 నొక్కండి (దీనిని నొక్కితే - లైను ఎంగేజ్)

(గనేష్ గారితో మాట్లాడుదామని 1 నొక్కారో...జవాబు...)

కోరిక కోరాలనుకుంటే - 5 నొక్కండి.

సమస్యలు / సలహాల కొరకు - 6 నొక్కండి.

ధన్యవాదములు తెలుపడానికి - 7 నొక్కండి.

ఇతరత్రా కొరకు మా కస్టమర్ కేర్ ఎగ్జిక్యూటివ్ నారదులతో మాట్లాడాలంటే - 8 నొక్కండి.

(8 నొక్కారనుకొందాము)

శ్రావ్యముగా ఒక చిన్న భజన వినిపిస్తుంది...వెంటనే...

మా రికార్డుల ప్రకారము మీరు ఇప్పటికే ఈరోజు ఒక సారి మమల్ని తలచుకొన్నారు..రేపు మరళా ప్రయతించండి..

మీ అత్యవసరమైతే దగ్గరలో ఉన్న మా బ్రాంచి దేవాలయములోని మా ఎగ్జిక్యూటివ్ అయిన పూజారి గారిని కలుసుకోండి...

దేవలోకమును సంప్రదించినందుకు...ధన్యవాదములు...

****కనెక్షన్ కట్****

Monday, May 28, 2007

45. సర్కస్

వేసవి సెలవులు. మనవడికి ఇంట్లో బోర్ కొడుతుంది. తాతను సతాయించసాగాడు.

మనవడు : తాతా, సినిమాకెళ్దామా?
తాత : వద్దురా! అన్నీ చెత్త సినిమాలు.ఊరికే డిష్యుం డిష్యుం, అనవసరమైన పాటలు.

మనవడు: ఐతే పార్కుకెళ్దామా?
తాత : అబ్బా అక్కడంతా గోలగోలగా ఉంటుంది. నేను రాను.


మనవడు : జూ కెళ్దామా మరి?
తాత : హు. అక్కడేముంటాయి అన్ని జంతువులు. అవి టీ.వీ లోనే చూసుకోవచ్చు. ఇంత దానికి ఎండలో వెళ్ళాలా?

మనవడు: ఐతే సర్కస్ కెల్దామా?
తాత : అక్కడేముంటుంది? బోర్.నేను రాను.


మనవడు: అక్కడ చాలా మంది అందమైన అమ్మాయిలు చిన్న చిన్న బట్టలేసుకుని సర్కస్ ఫీట్లు చేస్తారు తెలుసా!
తాత : ఓహో! ఐతే వెళ్దాం పద సర్కస్ ఎలా ఉంటుందో..

Thursday, May 24, 2007

44.యాక్సిడెంట్

ఒక రోజు ప్రసాదు చేతికి కట్టుతో ఆఫీసుకొచ్చాడు. అతని స్నేహితుడు శంకరం ఆదుర్దాగా అడిగాడు.

శంకరం : ఒరేయ్ ప్రసాదు! ఏమైందిరా? ఆ కట్టేంటి?

ప్రసాదు : యాక్సిడెంట్ ఐందిరా?

శంకరం : ఎలా జరిగింది. దేనివల్ల?

ప్రసాదు : అరటిపండు తొక్కవల్ల

శంకరం : అదెలారా? ఐనా అరటిపండు తొక్కవల్ల చేయివిరిగిందా?? ఆ??

ప్రసాదు : కాదురా? అరటితొక్క మీద కాలేసి జారిపడింది మా ఆవిడ. అది చూసి నేను నవ్వాను...

43.ఆట

ఒకరోజు రాజేష్ అతని తండ్రి బోర్ కొడుతుందని టీచర్ స్టూడెంట్ ఆటాడదామని అనుకున్నారు.

తండ్రి : "రాజేష్ ముందు నువ్వు టీచర్‌వి అన్నమాట. మొదలెట్టు."

రాజేష్: "ఒరేయ్ వెధవా! హోంవర్క్ ఎందుకు చేయలేదు. చేయి చాపు" అని స్కేలుతో బాదేసాడు.

తండ్రి ఎందుకొడుతున్నాడో తెలీక ఊరుకున్నాడు బాధను పళ్ళబిగువున పట్టుకుని.తర్వాత వీడి పని చేద్దాం అని.

తండ్రి : "ఇప్పుడు నేను టీచర్ ని.."

రాజేష్ చప్పుడు చేయకుండా వెళ్ళిపోతున్నాడు.

తండ్రి : "ఏంట్రా ఆట వదిలేసి వెళ్ళిపోతున్నావ్"

రజేష్ : "అదేం కాదు. మేము అసలు క్లాసులో ఉండము కదా అందుకే వెళ్ళిపోతున్నా. బై."

తండ్రి " ??????????

Thursday, May 17, 2007

42. ప్రోగ్రెస్ కార్డ్

చేతిలో ప్రోగ్రెస్ కార్డ్ తో తండ్రి దగ్గరకు వచ్చాడు తనయుడు.

తండ్రి కార్డు చూసి "వెధవా! ఇంగ్లీషులో నూటికి పదమూడు, లెక్కల్లో
నూటికి తొమ్మిది, సైన్సులో నూటికి పదకొండు మార్కులా? ఇలాగైతే
బాగు పడ్డట్టే నువ్వు !" అని కర్ర తీసుకుని బాదడానికి సిద్ధపడ్డాడు.

"ఆగు నాన్నా!" అరిచాడు తనయుడు.

బిత్తరపోయి ఆగాడు తండి.

" ఇది నీ చిన్నప్పటి ప్రోగ్రెస్ రిపోర్ట్. పాత పుస్తకాల్లో దొరికింది. ఉండు
తాతయ్యకి చూపిస్తాను. తాతయ్యో! " అంటూ కార్డు లాక్కుని
పరిగెత్తేడు తనయుడు తాతయ్య గదిలోకి...

Wednesday, May 16, 2007

41.నాకు తెలీదు

ఒక రోజు నరకలోకంలో యమ ధర్మరాజు కొత్తగా వచ్చిన వందమందిని ఆడాళ్ళను, మగాళ్లను వేరుగా నిలబెట్టాడు. మళ్ళీ అందులో పెళ్ళాం మాటలు వినే మగాళ్ళు ఒక ద్రిక్కు, పెళ్ళాం మాటలు వినకుండా కంట్రోల్ చేసే మగాళ్ళు ఇంకో ద్రిక్కు నిలబడమన్నాడు. ఉన్న ఎనభైమంది మగాళ్ళలో ఢెబ్బైతొమ్మిదిమంది ఒక ప్రక్క, ఒక్కడు మాత్రం మరో ప్రక్కన నిలబడ్డారు. యముడికి చచ్చేంత కోపం వచ్చింది.


వాళ్ళతో ఇలా అన్నాడు. "సిగ్గులేదూ? ఇంతమంది పెళ్ళాం మాటలు వినే దద్దమ్మలు. చీ మగజాతి పరువు తీసేసారు" అన్నాడు.


మిగిలినవాడితో "శభాష్! నువ్వొక్కడివే మొత్తం మగజాతి పరువు నిలబెట్టావు" అని మెచ్చుకున్నాడు. అప్పుడతడు " అదంతా నాకు తెలీదు సామి! నా పెళ్ళాం ఇక్కడ నిలబడమంది. అందుకే నిల్చున్నా" అన్నాడు వినయంగా.


ఇంతలో " యావండి! ఓసారిలా వస్తారూ? " అని యమధర్మరాజుగారి భార్య పిలిచింది. "ఆ.ఆ.. వచ్చే..వచ్చే".. అంటూ వెళ్ళిపోయాడు.

Saturday, May 12, 2007

40. రెండు తీసుకో

రాజు అతని ఐదుగురు స్నేహితులు బార్‌లో ఓ టేబుల్ చుట్టూ కూచున్నారు.

మందు పార్టీ జోరుగా సాగుతుంది. అందరూ తమ సెల్‌ఫోన్లన్నీ బల్ల మీదే

ఉంచారు. కాసేపయ్యాక వళ్ళలో నలుగురు బయటికి వెళ్ళారు.

ఇంతలో బల్ల మీద ఉన్న వాటిలో ఒక సెల్ మోగింది. రాజు ఆ ఫోనెత్తాడు.

"ఏవండి! మీ లాకర్లో డబ్బులు తీసుకుని నేనో నెక్లెస్ కొనుక్కుంటున్నా" అంది

" ఒక్క్టేం ఖర్మ..రెండు కొనుక్కో" అన్నాడు రాజు.

" పట్టు చీర కూడా కొనుక్కుందామనుకుటున్నా".

" అవీ రెండు తీసుకో"."

" మరి వడ్డాణమో..."

" నచ్చితే అవి కూడా రెండు తీసుకో"

పక్కనున్న మిత్రుడికి నోట మాట రావట్లేదు.

ఫోన్ పెట్టేసాక అడిగాడు. "ఒరేయ్ నీకు నీ భార్యంటే చాలా ఇష్టంలా ఉందే?"

"ఇష్టమా పాడా! ఆ ఫోన్ నాది కాదు" మెల్లిగా చెప్పాడు రాజు.

39.ప్రిస్క్రిప్షన్

ఒకావిడ మందుల షాపుకొచ్చి సైనైడ్ కావాలంది.
దేనికన్నాడా దుకాణం యజమాని.

"నా భర్తను చంపడానికి.."

"అది చాలా ఘోరం. అలాంటి పనులు నువ్వు చేయకూడదు. నీకు
సైనైడ్ అమ్మితే నా లైసెన్స్ పోతుంది" ఇంకా ఎవేవో నీతి సూత్రాలు
వల్లిస్తున్నాడు మందుల షాపు ఓనరు.

పర్సులోంచి ఓ ఫోటో తీసి అతనికి చూపించిందామె.

ఆ మందుల షాపు యజమాని భార్య, ఈవిడ భర్తా సన్నిహితంగా
ఉన్నారందులో.

"మరి మీదగ్గర ప్రిస్క్రిప్షన్ ఉందని చెప్పరేం" సైనైడ్ ఇస్తూ అన్నాడు షాపు
యజమాని.

Sunday, April 29, 2007

38.స్కిన్‍లెస్

’వెధవా, ఇడియట్,స్టుపిడ్, రాస్కెల్..’ అంటూ కొత్తగా తిట్టడం నేర్చుకుంది
రంగారావు పెంచుకుంటున్న మాట్లాడే చిలుక.

దాన్నెలాగైనా దారిలోకి తేవాలని తిండి పెట్టడం మానేసాడు రంగారావు.
అయినా అది తిట్లు మానలేదు.

దాంతో ఒక రోజు తిక్కరేగి ఆ చిలకను తీసుకెళ్ళి ఫ్రిజ్‍లో పెట్టాడు. చలికి
తట్టుకోలేక అప్పుడైనా తన మాట వింటుందని.

కాసేపటికి చిలుక అరుపులు వినిపించి ఫ్రిజ్ తలుపులు తీశాడు.
’నీకు దణ్ణం పెడతాను. నన్ను బయటకు తియ్యి. ఇక జన్మలో నిన్ను
తిట్టను. సరేగాని... అన్ని మాటలన్నా నన్ను తిట్టకుండా కొట్టకుండా
లోపల పెట్టావు కదా! ఆ కోడి నిన్ను ఏమని తిట్టింది...ఈకలు వలిచి మరీ
లోపల పెట్టావు’ అసక్తిగా అడిగింది లోపలున్న చికెన్‍ను చూపిస్తూ.

37.మేధావి

"మీరు పెద్దయ్యాక ఏం కావాలనుకుంటున్నారో ఓ కాగితం మీద రాయండి"
అని టీచర్ చెప్పింది.

కలెక్టర్, ఇంజనీర్, డాక్టర్ ఇలా ఎవరికి తోచింది వారు రాస్తున్నారు.

"ష్, " చిన్నగా సంధ్యను పిలిచాడు కిట్టు.

"ఏంటి?" అడిగింది సంధ్య.

"మేధావిలో ’ధ’కు మధ్యలో చుక్క ఉంటుందా?"

Saturday, April 21, 2007

36. స్నేహం

ఒక వ్యక్తి రోజు బార్‌కి వచ్చి రోజు మూడు పెగ్గులు విడివిడి గ్లాసులలో పోసుకుని
తాగుతున్నాడు. ఇది చూసి అక్కడి వెయిటర్ ఒక రోజు అడిగాడు..

" సార్! మీరు రోజూ మూడు పెగ్గులు ఇలా విడివిడి గ్లాసులలో ఎందుకు
తాగుతున్నారు.ఒకే గ్లాసులో తాగొచ్చుగా?"

"తాగొచ్చు. కాని దీనికొక కథ ఉంది! నేను, రమేష్, కిరణ్ ముగ్గురం
ప్రాణస్నేహితులం. కలిసి చదువుకున్నాం.రోజు కలిసి మందు కొట్టేవాళ్ళం.
కాని రమేష్ ఇప్పుడు అమెరికాలో, కిరణ్ డిల్లీలో ఉన్నారు. ఆ అలవాటు
తప్పకుండా వాళ్ళను గుర్తుచేసుకుంటూ మూడు పెగ్గులు తాగుతున్నాను.
ఒకటి నాది మిగాతా రెండూ వాళ్ళవి అన్నమాట."

"ఓ మీరు నిజంగా గ్రేట్ సార్"

ఒక రోజు అతడు రెండు పెగ్గులు మాత్రమే తెప్పించుకున్నాడు. అలా వారం
చూసి వెయిటర్ అడిగాడు.

"సార్! ఎమైంది మీ స్నేహితులలో ఎవరైనా చనిపోయారా?"

"లేదు. డాక్టర్ నన్ను తాగొద్దన్నారు"

Tuesday, April 17, 2007

35. చెప్పలేనండి

’ఆ టీవీ’వాళ్ళు రోడ్డు మీద ఇంటర్వ్యూ చేస్తూ అటు రోడ్డు మీద చిన్న సంచీ
పట్తుకుని వెళుతున్న ఒక వ్యక్తిని ఆపి----


"మీకు’ ఆ టీ వీ’ అంటే ఇష్టమా లేక ’కీ టీ వీ’ అంటే ఇష్టమా?" అన్నారు
జవాబు చెప్పమని ఎంకరేజ్ చేస్తూ.

"చెప్పడం కష్టమండీ"

"పోనీ ఇది చెప్పండి.. మీకు హిందీ ప్రోగ్రాములు నచ్చుతాయా లేక మన
తెలుగు ప్రోగ్రాములు నచ్చుతాయా?"

"చెప్పలేనండి. చాలా కష్టం"

"ఎందువల్ల?" అడిగింది ఆ యాంకర్ బలవంతంగా నవ్వేస్తూ.

"నాకు టీ వీ లేదండి. పోనీ ఎక్కడైనా చూద్దామంటే మా ఊళ్ళో అసలు
కరెంటే లేదు".

Monday, April 16, 2007

౩౪. కావచ్చు

ఆ రోజు క్లబ్‍లో తన ఉపన్యాసం ముగిస్తూ "మీరెవరైనా ప్రశ్నలడగదలచుకుంటే
అడగండి " అన్నాడు.


ఒకడు లేచి " సార్! మీరు కష్టపడి బాగా డబ్బు సంపాదించి, ఆ డబ్బుని
పొదుపుగా ఖర్చుపెడుతూ జీవితంలో పైకొచ్చేనన్నారుకదా. మరి మీకంత
డబ్బుంది కదా! ఎప్పుడైనా విచ్చలవిడిగా ఖర్చుపెట్టి లైఫ్ ఎంజాయ్ చేద్దామని
అనిపించలేదా?" అన్నాడు


"అనిపించేది, కాని ఖర్చు పెట్టే ముందు నేను నాలుగు ప్రశ్నలు మనసులో
వేసుకునేవాడిని. మొదట ఏదైనా వస్తువుని చూసినప్పుడు ’ ఇది నిజంగా
నాకు కావాలా ’ అని అనుకునేవాడిని. ’అవసరం’ అని అనుకునేవాడిని.
రెండోది ’ ఇది నాకు నిజంగా అవసరమా ’ అని అనుకునేవాడిని.
’అవసరమే’ అనిపించేది. మూడోది ’సరే, కాని నీకు అది నీకు కొనే స్థోమత
వుందా?’ అని ప్రశ్నించుకునేవాడిని. ’ఉంది అనుకుంటా’ అనుకునేవాడిని.
ఆఖర్ని నాలుగోప్రశ్న ’ఇది లేకుండా నీకు గడుస్తుందా?’ అని ప్రశ్నించు
కునేవాడిని. దీనికి సరియైన జవాబు మనం ఇచ్చుకోగలిగితే, జీవితంలో
నా అంతవాడు కావచ్చు."

Thursday, April 12, 2007

33. నటురె - పుటురె

ఇంగ్లీషు క్లాసులో రాము లేచి " మాస్టారూ! నటురె అంటె అర్ధం
ఏంటండి?" అని అడిగాడు.

మాస్టారికి అర్ధం కాలేదు. " నటురెనా.....అదేం పదం? ’" అని
అడిగాడు. మాస్టారికి కూడా తెలియని పదాన్ని గురించి తను
అడుగుతున్నానని రాముకు గర్వంగా అనిపించింది. "అదే
మాస్టారూ...ఎన్...ఎ...టి...యు...ఆర్...ఇ " అన్నాడు.

మాస్టారికి కోపం వచ్చింది. "వెధవాయ్! ఆ పాఠం నేను నెల రోజుల
నుండి చెబుతున్నాను. అయినా దాన్ని సరిగ్గా ఎలా పలకాలో
నీకు తెలియలేదా? దాన్ని నేచర్ అని పలకాలి. ఆ మాత్రం
తెలియనివాడివి నా క్లాసులో ఉండకు. పో... ఇంకో వారం దాకా
నా క్లాసులో కనిపించకు పో..." అని అరిచాడు.

రాము ఇంటికి వెళ్ళి తండ్రి సోముకు జరిగినది చెప్పి ఏడ్చాడు.
సోము మాస్టారితో మాట్లాడతానని చెప్పి కొడుకుని ఓదార్చాడు.
మర్నాడు బడికి వెళ్ళి ఇంగ్లీషు మాస్టారిని కలిశాడు సోము
"మాస్టారూ! వారం రోజులు మావాడు ఇంగ్లీషు పాఠాలు వినకపోతే
వాడి పుటురె దెబ్బ తింటుంది కదా?" అన్నాడు.

అంతే మాస్టారి కోపం నషాలానికెక్కింది. "పుటురెనా?.. అదేంటి?.."
అన్నాడు. సోము అన్నాడు " అదే మాస్టారు!
ఎఫ్...యు...టు...యు...ఆర్...ఇ...ఇది కూడా తెలీదా మీకు?"

మాస్టారు "?????????????????"

Tuesday, March 13, 2007

32. అందమైన అబద్ధం

పార్టీ అయిపోయిన తరవాత ఓ భార్య తన భర్తతో ఎంతో సంతోషంగా "ఏవండి

ఇవాళ నేను చేసిన వంటను మీరు అందరి ఎదుట మెచ్చుకోవడం చూసిన

నాకు సంతోషం, ఆశ్చర్యం రెండూ కలిగాయి తెలుసా?" అంది.


"ఇందులో ఆశ్చర్యపడాల్సిందేముంది. రోజూ నీ ఎదుట అబద్ధం చెప్పేవాడిని

ఈ రోజు అందరి ఎదుట చెప్పానంతే." అన్నాడు నిర్లక్ష్యంగా.

31.దొంగ

ఓ ధైర్యవంతురాలైన స్త్రీ ఇంట్లోకి ఓ అర్ధరాత్రి దొంగ వచ్చాడు. ఆ చీకట్లోనే వాడిని
చావగొట్టి స్పృహ తప్పేలా చేసింది. ఉదయం విచారణకు వచ్చిన పోలీసు ఇన్‍స్పెక్టర్
ఆమె సాహసాన్ని ప్రశంసిస్తుంటే దానికి ఆమె సిగ్గుపడిపోతూ........
’అబ్బే, ఇందులో నేను చేసిందేమీ లేదండి. అర్ధరాత్రి చప్పుడవడంతో మావారే క్లబ్బు
నుంచి వచ్చారనుకుని చావగొట్టానంతే’ అని చెప్పింది తాపీగా......

Thursday, March 08, 2007

30.టాప్ సీక్రెట్

ఓ శుభకార్యానికి హాజరైన అతిథులు పిచ్చాపాటిగా మాట్లాడుకుంటున్నారు.

"ఎంతైనా ఆడవాళ్ళ నోట మాట దాగదు." అన్నాడు గోపాల్.

"ఎందుకు దాగదు?" గయ్యిన లేచింది ఒకావిడ.

"అబ్బే కష్టమండి"

"నాకు 21 ఏళ్ళు ఉన్నప్పట్నుంచి నా వయసు ఎంతో దాచి పెట్టాను తెలుసా!"
గర్వంగా చెప్పిందావిడ.

"అయినా ఎప్పుడోసారి బయటికి వచ్చి తీరుతుంది" తేలిగ్గా తీసేశాడు గోపాల్.

"17 ఏళ్ళుగా దాచిపెట్టినదాన్ని ఇక ముందు దాయలేనా?"

29.నా చేతుల్లో ఏముంది.

ఇద్దరు స్నేహితులు బాగా మందుకొట్టి కార్లో తిరిగి వెళ్తున్నారు.ఒకతనికి బాగా
ఎక్కువైంది. రెండో అతను ఓ మాదిరిగా ఉన్నాడు. కారు దూసుకుపోతోంది.
ఇంతలో శశాంక్ అరవడం మొదలు పెట్టాడు.’చూడు స్తంభం...ముందు చూసుకో
స్తంభం...జాగ్రత్త రేయ్...బండి తిప్పు... తిప్పరా! ఒకటే అరిచాడు. అయినా కారు
స్తంభానికి గుద్దుకుంది. శశాంక్ ఆసుపత్రి పాలయ్యాడు.తెల్లారి స్నేహితుడు పళ్ళు
తీసుకుని శశాంక్‍ను పలకరించడానికి వచ్చాడు.

’నేను చెబుతూనే ఉన్నానా... కారు తిప్పమని’ కోప్పడ్డాడు శశాంక్.
’నేనెలా తిప్పనురా...నువ్వు డ్రైవ్ చేస్తుంటే’ విసుగ్గా అన్నాడు మిత్రుడు.

Sunday, February 18, 2007

28.కొత్త సినిమా

సుబ్బారావు: ఓరేయ్ నిన్న నాకు మా ఆవిడకు పెద్ద గొడవ జరిగింది.

అప్పారావు: ఏ విషయం మీద?

సుబ్బారావు: కొత్తగా రిలీజ్ ఐన సినిమాల గురించి..

అప్పారావు: సరే సినిమా ఎలా ఉంది.

27.తేడా

"మానసిక వ్యాధి ఉన్నవాడికి, మనో వైకల్యముగల వాడికి ఉన్న తేడా ఏమిటి?"

"ఇద్దరూ నాడీ వ్యవస్థలో కలిగే రుగ్మతలవల్ల బాధపడుతుంటారు."

"అంత పెద్ద పెద్ద మాటలతో కాకుండా నాకర్ధమయేలా చెప్పు "

"మానసిక వ్యాధి ఉన్నవాడు పదికి పది కలిపితే ముప్పై అని అనుకుంటాడు.

మనోవైకల్యము ఉన్నవాడు పదికి పది కలిపితే ఇరవై అని తెలుసు కాని

'ఇరవై' అంది ఒప్పుకోడానికి ఇష్టపడడు. చాలా?"

Wednesday, February 14, 2007

26.తెలివైన ప్రియుడు

రంగారావు బాగా కంగారుపడిపోతున్నాడు. చాలా రోజులుగా ఒక
యువకుడు అతని సెలూన్‌కి వస్తున్నాడు. జుట్టు కత్తిరించుకోవాలని
అడిగి ఎంతసేపు పడుతుందని ఆ యువకుడు అడిగి వెళ్ళిపోతున్నాడు.
రంగారావు సెలూన్ బాగా రద్దీగా ఉండటం వల్ల ఆ యువకుడిని రెండు
మూడు గంటల తర్వాత రమ్మని చెబుతుంటాడు.

ఒకరోజు మళ్ళీ ఆ యువకుడు వచ్చాడు. కటింగ్ చేయించుకు
నేందుకు ఎంత సమయం పడుతుందని అడిగాడు. రంగారావు అతన్ని
రెండు గంటల తరువాత రమ్మన్నాడు. ప్రతిసారీ టైం అడిగి వెళ్ళి
పోవడమేకాని తిరిగి ఆ యువకుడు సెలూన్‌కి రాకపోవడంతోరంగారావు
తన పనివాడిని పిలిచి, ప్రతిసారీ టైం అడిగి వెళ్ళిపోతున్న ఆ
యువకుడు ఎక్కడికి వెళూతున్నాడు? ఏం చేస్తున్నాడో తెలుసుకు
రమ్మని పంపించాడు.

కొద్దిసేపటి తరువాత పనివాడు నవ్వుతూ తుళ్ళూతూ రావడం
చూసి అడిగాడు రంగారావు.'చెప్పు,ఇంతకీవాడు ఎక్కడికెళ్ళాడు?"
"గురూ వాడు ఇక్కడినుండి సరాసరి మీ ఇంటికే వెళ్ళాడు "
అన్నాడా పనివాడు ముసిముసిగా నవ్వుతూ.

Tuesday, February 13, 2007

25. తాగుబోతు తెలివి

సుబ్బారావు తప్పతాగి బార్‌లోంచి బయటకొచ్చి ఎలాగో ఇంటి అడ్రస్
చెప్పి అటు పోనిమ్మని టేక్సి ఎక్కాడు. ఇంటికి కొంచెం దూరంలో ఉండగా
అతనికి టాక్సీకి సరిపోయే డబ్బులు తన దగ్గర లేవని స్పృహలోకొచ్చేడు.
వెంటనే టేక్సీ డ్రైవర్‌తో "ఇక్కడోసారి కారాపు. ఆ కిళ్ళీ కొట్లో అగ్గిపెట్టి
తీసుకొస్తాను.ఇందాకా టేక్సీలో 500 రూపాయల నోటు పడిపోయింది.
అగ్గిపుల్ల వెలుగులో వెతకాలి " అంటూ ఆగిన టేక్సీలోంచి దిగి, దగ్గరలో
వున్న కిళ్ళీ కొట్టు వైపు నడిచాడు. అతను కిళ్ళీకొట్టు వైపు 10
అడుగులు వేయగానే టేక్సీ ఉన్నట్టుండి స్పీడ్‌గా దూసుకుపోయింది.

Sunday, February 04, 2007

24. స్త్రీ చెవులు

ఒక ఊర్లో ఒక గిరీశం ప్రమాదం లో తన రెండు చెవులను పోగొట్టుకున్నాడు.
మన దేశంలోని అన్ని డాక్టరులను సంప్రదించిన అతని సమస్య తీరలేదు.

జర్మనీలో ఒక వైద్యుడు చెవుల మార్పిడి చేస్తాడు అని తెలిసి పొలం అమ్మి
ఆ డబ్బుతో అక్కడికి వెళ్ళాడు.ఆ డక్టరు అతనిని పరీక్షించి "సరే నేను నీ
సమస్య తీరుస్తాను " అని మాట ఇచ్చాడు.

ఆపరేషన్ అయ్యింది. వారం తర్వాత కుట్లు విప్పారు. అతను తన హోటల్ కి
వెళ్ళాడు.మరుసటిరోజు ఉదయమే కోపం తో ఆ డాక్టరుకి ఫోన్ చేసి
" నువ్వు మోసం చేసావు.నాకు స్త్రీ చెవులను పెట్టావు " అని అరిచాడు.

అప్పుడు ఆ డాక్టరు "చెవి స్త్రీదైనా పురుషుడిదైనా తేడా ఉండదు " అని చెప్పాడు.

"కాదు నువ్వు తప్పు చెబుతున్నావు. నాకు అన్ని వినపడుతున్నాయి.కాని
ఒక్కటీ అర్ధం కావట్లేదు.ఎలా చచ్చేది "

Thursday, February 01, 2007

23. దేవుడికి ఉత్తరం

చింటూకి తన పుట్టినరోజుకి వాళ్ళ మమ్మీని ఎర్ర సైకిల్ అడిగాడు.వాడు
తెగ అల్లరి చేస్తూ చెప్పిన మాట వినక స్కూల్లోను ఇంట్లోనూ అందరినీ
సతాయిస్తూ ఉండేవాడు.అప్పుడు వల్ల మమ్మీ "ఓరేయ్ చింటూ, నీవు
అల్లరి ఎక్కువ చేస్తున్నావు సరే నీకు సైకిల్ కావాలంటే నీ గురించి
దేవుడికి ఉత్తరం రాయి నీకెందుకు సైకిల్ కావాలో " అని చెప్పింది. వాడు
గంతులేసుకుంటూ తన రూము కెళ్ళి ఉత్తరం రాయసాగాడు.


1. దేవుడా!

నేను చాలా మంచి బాలుడిని నాకు ఒక ఎర్ర సైకిల్ కావాలి-
నీ మంచి మిత్రుడు చింటూ.

మళ్ళీ వాడనుకున్నాడు ఇది తప్పు కదా నేను మంచి వాడిని కాను
అల్లరి చేస్తూ అందరిని సతాయిస్తాను అని ఆ ఉత్తరం చించేసి మళ్ళీ
రాయసాగాడు.

2. దేవుడా!

నీ మిత్రుడు చింటూ రాయునది.నేను మంచి బాలుడిలా ఉన్నాను.
నాకొక ఎర్ర సైకిల్ కావాలి.

మళ్ళీ ఇది నిజము కాదుకదా అనుకొని ఆ ఉత్తరం చించేసి మళ్ళీ
రాయసాగాడు.

3. దేవుడా!

నేను మంచివాడినే. నాకొక ఎర్ర సైకిల్ కావాలి.
చింటూ.

మళ్ళీ ఇది నిజము కాదుకదా అనుకొని ఆ ఉత్తరం చించేసి మళ్ళీ
రాయసాగాడు.

4. దేవుడా!

నేను మంచి బాలుడిని కాను.నన్ను క్షమించు.నువ్వు నాకొక ఎర్ర
సైకిల్ వచ్చేలా చేస్తే మంచివాడిలా ఉంటాను.

థాంక్యూ చింటూ


ఐనా కూడా తనకు సైకిల్ రాదనుకొని నిరాశతో అలా నడుస్తూ గుడికెల్లాడు.
దారిలో వినాయకుడి గుడి దగ్గర ఆగాడు. చుట్టూ ఎవరూ లేరని మెల్లిగా
ఆ వినాయకుడి విగ్రహాన్ని తీసుకుని తన జేబులో వేసుకుని ఇంటి
కొచ్చాడు.మళ్ళీ ఉత్తరం రాయసాగాడు.

5. దేవుడా!

నీ కొడుకు నా దగ్గరున్నాడు. నీకు క్షేమంగా కావాలనుకుంటే మర్యాదగా
నాకొక ఎర్ర సైకిల్ వచ్చేలా చేయి.

నీకు తెలుసు నేనెవరో.

హహహ

22. చింటు : ఒరేయ్ బంటు మా నాన్న వట్టి పిరికివాడు తెలుసా.
బంటు : ఎందుకురా?

చింటు : ఎప్పుడు రోడ్ క్రాస్ చేయాల్సి వచ్చినా నా చేయి పట్టుకుని వదలద్దు అంటారు.

23. నీ గమ్యం వైపు సాగిపో
నీ మనసుకు నచ్చిన దారిలోనే వెళ్ళు
నీ వెనుకనున్నవానిని నిన్ను దాటనీకు
నీ ముందున్నవానిని దాటివెళ్ళు
అప్పుడే ఒక మంచి లారీ డ్రైవర్ కాగలవు.

ముద్దు(గుమ్మ)కారు

21. ఒకవేళ అమ్మాయిలే కార్లు డిజైన్ చేస్తే?
.

.

.
.


.

.

.

..

.

.Friday, January 26, 2007

20

హే! కృష్ణా తు ఇస్ కలియుగ్ మె ఆ కర్ తొ దిఖా…

హే! కృష్ణా తు ఇస్ కలియుగ్ మె ఆ కర్ తొ దిఖా…

తూనె 18 సాల్ కి ఉమర్ మె మమ కంస్ కొ మారా,
BIN LADEN కొ హాత్ లగాకర్ తొ దిఖా…

తూనె అర్జున్ కొ తొ సారి గీతా సునయీ,
మేరె ప్రాజెక్ట్ మెనేజెర్ సె ఏక్ బార్ బాత్ కర్ కె తొ దిఖా..

తూనె తొ అర్జున్ కా సారథి బంకె పాండవొంకొ జితాయా
ఇండియన్ క్రికెట్ టీం క కోచ్ బన్ కె WorldCup జితాకె తొ దిఖా…

తూనె భరి మెహ్ఫిల్ మె ద్రౌపది కొ సారీ పెహ్నాయి,
మల్లిక షెరవత్ కొ ఎక్ జోడి కప్డె పెహ్న కె తొ దిఖా…

తూనె గోకుల్ కి 1600 గోపియో పటాయి,
మేరి కంపేనీ కి సిర్ఫ్ ఎక్ లడ్కి కొ పటాకర్ తొ దిఖా…

హే! కృష్ణా తు ఇస్ కల్యుగ్ మైన్ ఆకర్ తొ దిఖా…