Sunday, February 18, 2007

27.తేడా

"మానసిక వ్యాధి ఉన్నవాడికి, మనో వైకల్యముగల వాడికి ఉన్న తేడా ఏమిటి?"

"ఇద్దరూ నాడీ వ్యవస్థలో కలిగే రుగ్మతలవల్ల బాధపడుతుంటారు."

"అంత పెద్ద పెద్ద మాటలతో కాకుండా నాకర్ధమయేలా చెప్పు "

"మానసిక వ్యాధి ఉన్నవాడు పదికి పది కలిపితే ముప్పై అని అనుకుంటాడు.

మనోవైకల్యము ఉన్నవాడు పదికి పది కలిపితే ఇరవై అని తెలుసు కాని

'ఇరవై' అంది ఒప్పుకోడానికి ఇష్టపడడు. చాలా?"

No comments: