Thursday, November 02, 2006

2

ఏనుగు, చీమ కలిసి యమహ బైక్ మీద షికారు కి వెళ్తున్నాయి.

అయితే ఒక accident జరిగి ఏనుగుని ఆస్పత్రిలొ ICU లొ చెర్చారు.

చీమ కి ఒక్క దెబ్బ కుడా తగల్లెదు

ఎందుకు తగల్లేదు ?ఎందుకంటే ...... చీమ హెల్మెట్ పెట్టుకుంది...పైగా ఏనుగు కి రక్తదానం చెయడనికి అస్పత్రికి కుడా వచ్చింది.

No comments: